محقق ج

خط الحزام الصامت. کسب رتبه سوم دانشگاه محقق اردبیلی در برگزاری تعداد دوره مهارت افزایی برگزار شده عمومی و تخصصی در بین۶۵ دانشگاه، پژوهشگاه و موسسه آموزش عالی ( دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ ) فراخوان ثبت نام بدون آزمون

2022-12-08
    معهد الخليج تدريب منتهي بالتوظيف